Pamaldų laikas

Šv. Mišios
Sekmadieniais 13:00 val.
Šiokiadieniais nėra
Šeštadieniais pagal susitarimą
Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
Švč. Sakramento adoracija paskutinį mėnesio sekmadienį po šv. Mišių
Gavėnios metu
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 12 val.
„Graudūs verksmai“ giedami šv. Mišių metu
Gegužinės pamaldos sekmadieniais 12.15 val., šiokiadieniais 19 val.
Birželinės pamaldos sekmadieniais 12.15 val., šiokiadieniais 19 val.
Rožinis sekmadieniais 12 val., spalio mėn. šiokiadieniais 17 val.
Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 12.30 val. šv. Mišių metu.

Šventės

Informacija ruošiama.Svetainė įkurta 2020-03-18. Svetainėje apsilankė 245 lankytojai. Svetainės autorius kunigas Sigitas Grigas.
Sistema: „WordPress“. Svetainės programuotojas Gytautas Beresnevičius: matematikos-korepetitorius.lt